Adatvédelmi Nyilatkozat

Ezen Tájékoztató Bihari Eszter e.v. (továbbiakban Adatkezelő) természetes és jogi személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról szóló GDPR 13. és 14. cikkei alapján készült az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Adatkezelő a személyes adatokat célhoz kötötten és bizalmasan kezeli. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

1, Adatkezelő neve: Bihari Eszter e.v. kisadózó

A Tájékoztató célja, hogy az adatkezelés céljáról, és módjáról tájékoztatást nyújtson. Személyes adatnak számít az azonosításra alkalmas bármilyen személyes információ: név, születési adatok, telefonszám, lakcím, online azonosító.

Jelen dokumentumban vállalt kötelezettségekért az Adatkezelő felel.

Definíciók

  • személyes adat: az érintettekre vonatkozó bármely, azonosításra alkalmas információ.
  • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, aki nem azonos az Adatkezelővel, sem az érintettel.
  • adattovábbítás: az adatok meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele
  • A személyes adatokat kizárólag a kapcsolattartáshoz használjuk fel

A személyes adatokat jogos érdekből gyűjtöm. A szolgáltatások megrendelésekor kapcsolatba került ügyfelekkel, kizárólag a számlázás, kapcsolattartás és tájékoztatás érdekében, saját használatra tárolom és kezelem.

Rendezvényeken fotók, felvételek készítése:

  • Adatezelés célja: promóciós anyag készítése és felhasználása az Adatkezelő tevékenységének reklámozására, marketing célra.
  • Kezelt adatok: fénykép, kép és hangfelvétel.
  • Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.
  • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
  • Ügyfeleink adatait csak az ügyfél általi külön kérésre töröljük.

Az Adatkezelő elektronikusan tárolja ügyfelei személyes adatait. A laptop, melyen az adatok tárolásra kerülnek, jelszóval védett, Bihari Eszter telephelyén található, kizárólag Bihari Eszter férhet hozzá.

Az Adatkezelés ügyfél levelezése:

Az Adatkezelő a hozzá beérkező leveleket az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Lehetőség van a személyes adatok ellenőrzésére, módosítására, törlésére. Ezek kérése írásban lehetséges sms +36 30 336 94 00 vagy e-mail formájában: info@biharieszter.hu

Tájékoztató letöltése